Nieuws

Wat u als student kunt doen tegen het Coronavirus!

Naar aanleiding van nieuwe extra maatregelen met betrekking tot het coronavirus vanuit de Nederlandse overheid heeft het Veritas Bestuur besloten het Eigen Huis te sluiten tot en met minimaal 1 juni 2020. Dit betekent dat het pand gesloten is voor ieder lid en dat ook alle vergaderingen van alle (piek)commissies worden afgelast. 
 
Het RIVM heeft vernieuwde adviezen uitgebracht die ook voor studenten gelden. Alleen wanneer al het sociale contact zoveel mogelijk wordt vermeden, kunnen we ervoor zorgen dat het Coronavirus beheersbaar blijft. Het Veritas Bestuur geeft dan ook het klemmende advies aan studenten om zich te houden aan de volgende maatregelen:
 
Voor iedere student persoonlijk: 

 • Blijf zoveel mogelijk binnen in uw eigen (studenten)huis. 
 • Vermijd zoveel mogelijk niet noodzakelijke sociale contacten. 
 • Verplaats u niet onnodig tussen uw ouderlijk huis en uw studentenhuis; besef dat u anderen kunt besmetten!
 • Kom niet samen met uw andere verbanden zoals uw commissie, verticaal of dispuut.
 • Wees open en eerlijk over uw gezondheid. 
 • De extra persoonlijke hygiëne-maatregelen van het RIVM genoemd in de eerdere mail blijven nog steeds van kracht. 
 • Indien u ziekteverschijnselen vertoont (hoesten, verkoudheid, kortademigheid, koorts), blijf dan binnen en laat waar mogelijk huisgenoten inkopen voor u doen. Indien uw klachten erger worden neem dan (telefonisch!) contact op met uw huisarts.                        

Voor studentenhuizen:

 • Ga maximaal met 2 personen inkopen doen en houd gepaste afstand (minimaal 1.5 meter). 
 • Kom niet met andere personen dan uw huisgenoten samen.
 • Veel maatregelen van het RIVM zijn bedoeld voor gezinnen. Een aantal studentenhuizen heeft meer huisgenoten dan een gemiddeld gezin. Het risico op besmetting is in deze studentenhuizen aanzienlijk groter. Neem daarom de voorgeschreven maatregelen extra serieus en maak duidelijke afspraken met uw huisgenoten.
 • Vertoont uw huisgenoot ziekteverschijnselen? Blijf dan zoveel mogelijk uit zijn of haar buurt, maak deurklinken of handvatten zoveel mogelijk schoon en blijf alert op uw eigen gezondheid.

 
Wat kun jij doen? 
Aangezien studenten op dit moment niet worden gezien als risicogroep kunnen wij onszelf ook nuttig maken. Dit om mensen die in hun dagelijks leven steeds meer worden beperkt door het coronavirus een helpende hand te bieden. Help bestaande initiatieven of neem zelf initiatief (natuurlijk zonder risico’s aan te gaan). Een voorbeeld is https://www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl/
 
Wij drukken alle studenten ook op het hart om geen (huis)feesten, datediners of andere bijeenkomsten te organiseren. Het is te begrijpen dat het sluiten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht doet aanzetten tot feest, maar het is belangrijk dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Dit doet u niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. 
 
Tot slot adviseert het Veritas Bestuur om de adviezen van het RIVM en de GGD Regio Utrecht nauwlettend in de gaten te houden en altijd op te volgen.