Nieuws

Wat gebeurt er op C.S. Veritas tijdens de lockdown?

De zomertijd is ingegaan en de eerste helft van het 132ste verenigingsjaar zit er alweer op. In het afgelopen half jaar heeft het Eigen Huis haar deuren slechts een paar weken mogen openen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het verenigingsleven helemaal stilligt. Het Veritas Bestuur heeft aan het begin van het jaar een nieuwe commissie, de Corona Activiteiten Commissie (CoCie), opgestart. Deze commissie heeft zich in de afgelopen maanden bezig gehouden met de organisatie van diverse online activiteiten, waar zowel ouderejaars- als eerstejaarsleden aan konden deelnemen. Zij trapten af met een heuse Pubquiz, waarna nog voor het Kerstreces een loterij en een Silent Dixo volgden. In januari 2021 bleek al gauw dat de situatie zoals hij op dat moment was, nog wel even zo zou blijven. De CoCie besloot wederom niet bij de pakken neer te gaan zitten en heeft zich gebogen over de organisatie van een online FIFA-toernooi, een Après-Ski livestream voor huizen en een online pokertoernooi! Aan alle online evenementen deden honderden leden mee, een waar succes dus! 

Niet alleen de CoCie is druk bezig geweest met alternatieve evenementen om de leden nog iets te kunnen bieden in tijden van corona. De Culturele Commissie (CuCo) heeft de jaarlijkse Culturele Week weer georganiseerd, dit jaar natuurlijk in andere vorm dan normaal gesproken. Er werd een wandelroute uitgestippeld, de bekende kip, patat, appelmoes kon worden afgehaald en ook konden leden een Bob Ross schilderpakket afhalen! Ook de nieuwe DagDixo Commissie droeg haar steentje bij om de leden te voorzien van ontspanning en vertier. Zij organiseerden een livestream waar op het hoogtepunt maar liefst 112 huizen naar keken! Elke vrijdagmiddag stond de RadioCie klaar met Radio54, een hoop uitzendigen waar verschillende radioduo's en -trio's de lekkerste plaatjes draaiden en wekelijks contact opnamen met enkele leden!

Maatschappelijk Initiatief Veritas (MIV) zette in de afgelopen maanden een aantal acties op om iets te doen voor onze medemens in Utrecht. Zo hebben zij de jaarlijkse daklozenlunch dit jaar coronaproof georganiseerd door lunchpakketjes te brengen, hebben leden kerstpakketten kunnen samenstellen en deze gebracht naar mensen die het zwaar hebben, zijn er koekjes, cupcakes en brownies gebakken voor ouderen en loopt er een kledinginzamelingsactie voor het Leger des Heils! 

Ook vond halverwege maart de Duurzame Week plaats. Met winacties en duurzame pakketten heeft Veritas Duurzaam (VeDu) extra aandacht gevraagd voor het maken van duurzame keuzes en hebben ze tips gegeven over hoe je als student duurzamer kan leven, en met succes! Uit de vele reacties is gebleken dat Veritijnen graag hun steentje bijdragen aan een duurzamer leven! 

In de tussentijd is onze kok Maarten blijven koken, zodat leden en reünisten thuis kunnen genieten van een Veritijnse maaltijd. Ook zijn we een aantal weken geleden begonnen met de Veritas lunch, waarbij leden een broodje kunnen halen tijdens hun studiepauze of tijdens een leuke wandeling langs de Singels of door de stad!