Het Bestuur

Het Veritas Bestuur

Het Veritas Bestuur bestaat uit acht personen. Het huidige bestuur is het Veritas Bestuur van het 129e verenigingsjaar. 

2017-2018

VB129